Tin tặc tấn công website chiến dịch tranh cử của ông Trump

Tin tặc chiếm website chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ảnh New York Daily News chụp màn hình
Tin tặc chiếm website chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ảnh New York Daily News chụp màn hình
Tin tặc chiếm website chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ảnh New York Daily News chụp màn hình
Lên top