Tin tặc rao bán thông tin của 186 triệu cử tri Mỹ

Một công ty an ninh mạng đã phát hiện tin tặc đang rao bán thông tin của hơn 200 triệu người Mỹ trong đó có dữ liệu đăng kí của 186 triệu cử tri. Ảnh: AFP
Một công ty an ninh mạng đã phát hiện tin tặc đang rao bán thông tin của hơn 200 triệu người Mỹ trong đó có dữ liệu đăng kí của 186 triệu cử tri. Ảnh: AFP
Một công ty an ninh mạng đã phát hiện tin tặc đang rao bán thông tin của hơn 200 triệu người Mỹ trong đó có dữ liệu đăng kí của 186 triệu cử tri. Ảnh: AFP
Lên top