Tin rằng uống cồn chữa COVID-19, gần 300 người Iran thiệt mạng

Khử trùng đường phố ở Tehran nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Khử trùng đường phố ở Tehran nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Khử trùng đường phố ở Tehran nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top