Tin hot vũ trụ: Cây ớt đầu tiên nở hoa trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Cây ớt đầu tiên nở hoa trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Twitter/
Megan McArthur
Cây ớt đầu tiên nở hoa trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Twitter/ Megan McArthur
Cây ớt đầu tiên nở hoa trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: Twitter/ Megan McArthur
Lên top