Tín hiệu vui cho phe ông Trump trong vụ kiện ở Wisconsin

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào những người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử tại sân bay quốc tế Green Bay Austin Straubel ở Green Bay, Wisconsin, tháng 10.2020. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào những người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử tại sân bay quốc tế Green Bay Austin Straubel ở Green Bay, Wisconsin, tháng 10.2020. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào những người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử tại sân bay quốc tế Green Bay Austin Straubel ở Green Bay, Wisconsin, tháng 10.2020. Ảnh: AFP.
Lên top