Tín hiệu vô tuyến kỳ lạ từ nguồn bí ẩn ở tâm Dải Ngân hà

Tín hiệu vô tuyến kỳ lạ ở tâm Dải Ngân hà ASKAP J173608.2-321635 truyền đến Trái đất. Ảnh: Đại học Sydney
Tín hiệu vô tuyến kỳ lạ ở tâm Dải Ngân hà ASKAP J173608.2-321635 truyền đến Trái đất. Ảnh: Đại học Sydney
Tín hiệu vô tuyến kỳ lạ ở tâm Dải Ngân hà ASKAP J173608.2-321635 truyền đến Trái đất. Ảnh: Đại học Sydney
Lên top