Tín hiệu mừng hối thúc đẩy nhanh chấm dứt đại dịch COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Nguồn: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Nguồn: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Nguồn: AFP
Lên top