Tín hiệu khác lạ ở tinh vân cách trái đất 6.500 năm ánh sáng

Ảnh tinh vân Con Cua cách trái đất 6.500 năm ánh sáng do kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp. Ảnh: NASA.
Ảnh tinh vân Con Cua cách trái đất 6.500 năm ánh sáng do kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp. Ảnh: NASA.
Ảnh tinh vân Con Cua cách trái đất 6.500 năm ánh sáng do kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp. Ảnh: NASA.
Lên top