Tín hiệu 5G phủ sóng tận đỉnh Everest

Ảnh chụp vào ngày 19.4.2020 về địa điểm xây dựng trạm 5G gần trại căn cứ tiền trạm của đỉnh Everest ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.  Trạm 5G ở độ cao lớn nhất thế giới bắt đầu hoạt động vào ngày 30.4 với tín hiệu bao trùm tới đỉnh núi Everest. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ảnh chụp vào ngày 19.4.2020 về địa điểm xây dựng trạm 5G gần trại căn cứ tiền trạm của đỉnh Everest ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Trạm 5G ở độ cao lớn nhất thế giới bắt đầu hoạt động vào ngày 30.4 với tín hiệu bao trùm tới đỉnh núi Everest. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ảnh chụp vào ngày 19.4.2020 về địa điểm xây dựng trạm 5G gần trại căn cứ tiền trạm của đỉnh Everest ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Trạm 5G ở độ cao lớn nhất thế giới bắt đầu hoạt động vào ngày 30.4 với tín hiệu bao trùm tới đỉnh núi Everest. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top