Tín đồ Ấn Độ cầu nguyện cho ông Donald Trump và bà Kamala Harris

Nhóm tín đồ ở Ấn Độ tổ chức cầu nguyện cho ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Nhóm tín đồ ở Ấn Độ tổ chức cầu nguyện cho ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Nhóm tín đồ ở Ấn Độ tổ chức cầu nguyện cho ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top