Tin bão mới nhất: Trung Quốc phát báo động đỏ đối với bão Bavi

Trung Quốc phát báo động đỏ đối với cơn bão Bavi vào lúc 6h ngày 28.7. Ảnh: Windy.com
Trung Quốc phát báo động đỏ đối với cơn bão Bavi vào lúc 6h ngày 28.7. Ảnh: Windy.com
Trung Quốc phát báo động đỏ đối với cơn bão Bavi vào lúc 6h ngày 28.7. Ảnh: Windy.com
Lên top