Tin bão mới nhất: Trung Quốc lo bão Chanthu đổ bộ gây lũ lụt nặng

Tàu thuyền cập cảng ở Chu San, tỉnh Chiết Giang khi Trung Quốc nâng cảnh báo bão Chanthu lên cấp độ 2. Ảnh: Xinhua
Tàu thuyền cập cảng ở Chu San, tỉnh Chiết Giang khi Trung Quốc nâng cảnh báo bão Chanthu lên cấp độ 2. Ảnh: Xinhua
Tàu thuyền cập cảng ở Chu San, tỉnh Chiết Giang khi Trung Quốc nâng cảnh báo bão Chanthu lên cấp độ 2. Ảnh: Xinhua
Lên top