Tin bão mới nhất: Trung Quốc cấp tập đối phó bão kép Conson, Chanthu

Trung Quốc tăng cường ứng phó bão Conson và Chanthu. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc tăng cường ứng phó bão Conson và Chanthu. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc tăng cường ứng phó bão Conson và Chanthu. Ảnh: Xinhua
Lên top