Tin bão mới nhất: Trung Quốc báo động cao nhất khi bão In-fa hoành hành

Nhân viên cứu hộ đắp đất và đá ở Từ Hi, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang hôm 26.7 khi bão In-fa đổ bộ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên cứu hộ đắp đất và đá ở Từ Hi, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang hôm 26.7 khi bão In-fa đổ bộ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên cứu hộ đắp đất và đá ở Từ Hi, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang hôm 26.7 khi bão In-fa đổ bộ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top