Tin bão mới nhất: Tín hiệu đáng lo về mùa bão 2021 từ siêu bão Surigae

Siêu bão Surigae. Ảnh: Chi nhánh Khí tượng qui mô trung và khu vực (RAMMB) của NOAA.
Siêu bão Surigae. Ảnh: Chi nhánh Khí tượng qui mô trung và khu vực (RAMMB) của NOAA.
Siêu bão Surigae. Ảnh: Chi nhánh Khí tượng qui mô trung và khu vực (RAMMB) của NOAA.
Lên top