Tin bão mới nhất: Tiếp nối bão Eta chết chóc, bão Iota chuẩn bị đổ bộ

Trung Mỹ lại tiếp tục oằn mình hứng bão Iota dự kiến đổ bộ ngày 15 và 16.11, 2 tuần sau cơn bão Eta ''chết chóc'' làm chết hơn 200 người. Ảnh: AFP
Trung Mỹ lại tiếp tục oằn mình hứng bão Iota dự kiến đổ bộ ngày 15 và 16.11, 2 tuần sau cơn bão Eta ''chết chóc'' làm chết hơn 200 người. Ảnh: AFP
Trung Mỹ lại tiếp tục oằn mình hứng bão Iota dự kiến đổ bộ ngày 15 và 16.11, 2 tuần sau cơn bão Eta ''chết chóc'' làm chết hơn 200 người. Ảnh: AFP
Lên top