Tin bão mới nhất: Thiệt hại nặng nề ở Thái Lan do bão số 5 Noul

Bão số 5 Noul khiến một phần hòn đảo Ko Hintaek ở Thái Lan bị vỡ. Ảnh: BangKok Post
Bão số 5 Noul khiến một phần hòn đảo Ko Hintaek ở Thái Lan bị vỡ. Ảnh: BangKok Post
Bão số 5 Noul khiến một phần hòn đảo Ko Hintaek ở Thái Lan bị vỡ. Ảnh: BangKok Post
Lên top