Tin bão mới nhất: Thiệt hại khi bão số 8 Kompasu đổ bộ Trung Quốc

Bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Lên top