Tin bão mới nhất: Siêu bão Surigae suy yếu, dần ra khỏi Philippines

Siêu bão Surigae đang dần suy yếu trong ngày 19.4. Ảnh: Cơ quan thời tiết Châu Âu
Siêu bão Surigae đang dần suy yếu trong ngày 19.4. Ảnh: Cơ quan thời tiết Châu Âu
Siêu bão Surigae đang dần suy yếu trong ngày 19.4. Ảnh: Cơ quan thời tiết Châu Âu
Lên top