Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni tăng cấp thành cơn bão mạnh nhất năm 2020

Ảnh vệ tinh siêu bão Goni ở phía Tây Thái Bình Dương vào tối 30.10, giờ địa phương. Ảnh: NOAA.
Ảnh vệ tinh siêu bão Goni ở phía Tây Thái Bình Dương vào tối 30.10, giờ địa phương. Ảnh: NOAA.
Ảnh vệ tinh siêu bão Goni ở phía Tây Thái Bình Dương vào tối 30.10, giờ địa phương. Ảnh: NOAA.
Lên top