Tin bão mới nhất: Siêu bão đe dọa vùng lũ lụt Nhật Bản

Siêu bão Haishen được so sánh với cơn bão năm 1959 khiến hơn 5.000 người chết hoặc mất tích. Ảnh: University of Wisconsin/ CIMSS.
Siêu bão Haishen được so sánh với cơn bão năm 1959 khiến hơn 5.000 người chết hoặc mất tích. Ảnh: University of Wisconsin/ CIMSS.
Siêu bão Haishen được so sánh với cơn bão năm 1959 khiến hơn 5.000 người chết hoặc mất tích. Ảnh: University of Wisconsin/ CIMSS.
Lên top