Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan thảm họa lớn hơn COVID-19 đổ bộ Ấn Độ

Cây cối đổ ngôn ngang ở bang Tây Bengal, Ấn Độ khi bão Amphan đổ bộ hôm 20.5. Ảnh: AFP
Cây cối đổ ngôn ngang ở bang Tây Bengal, Ấn Độ khi bão Amphan đổ bộ hôm 20.5. Ảnh: AFP
Cây cối đổ ngôn ngang ở bang Tây Bengal, Ấn Độ khi bão Amphan đổ bộ hôm 20.5. Ảnh: AFP
Lên top