Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan mạnh chưa từng có áp sát Ấn Độ

Lộ trình di chuyển của siêu bão Amphan. Nguồn: CNN.
Lộ trình di chuyển của siêu bão Amphan. Nguồn: CNN.
Lộ trình di chuyển của siêu bão Amphan. Nguồn: CNN.
Lên top