Tin bão mới nhất: Sau siêu bão Goni, Philippines lại đón bão Atsani

Đường đi của bão Atsani. Ảnh: PASAGA
Đường đi của bão Atsani. Ảnh: PASAGA
Đường đi của bão Atsani. Ảnh: PASAGA
Lên top