Tin bão mới nhất: Sau Indonesia, bão Seroja chết chóc sắp đổ bộ Australia

Dự báo thời tiết cho biết bão Seroja sẽ đổ bộ Tây Australia vào tối 11.4. Ảnh: Cục Khí tượng Tây Australia
Dự báo thời tiết cho biết bão Seroja sẽ đổ bộ Tây Australia vào tối 11.4. Ảnh: Cục Khí tượng Tây Australia
Dự báo thời tiết cho biết bão Seroja sẽ đổ bộ Tây Australia vào tối 11.4. Ảnh: Cục Khí tượng Tây Australia
Lên top