Tin bão mới nhất: Sau Conson, bão Chanthu tăng cấp nhanh đáng sợ

Dự báo đường đi của bão Chanthu (Philippines gọi là bão Kiko). Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của bão Chanthu (Philippines gọi là bão Kiko). Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của bão Chanthu (Philippines gọi là bão Kiko). Ảnh: PASAGA
Lên top