Tin bão mới nhất: Sau bão số 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển phức tạp

Áp thấp nhiệt đới Maring ở Philippines ngày 8.10. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới Maring ở Philippines ngày 8.10. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới Maring ở Philippines ngày 8.10. Ảnh: PASAGA
Lên top