Tin bão mới nhất: Mức độ thảm khốc báo động của bão Iota

Dự báo hướng di chuyển của bão Iota. Ảnh: NHC.
Dự báo hướng di chuyển của bão Iota. Ảnh: NHC.
Dự báo hướng di chuyển của bão Iota. Ảnh: NHC.
Lên top