Tin bão mới nhất: Lý do bão số 8 mạnh hơn bão số 7

Vị trí bão số 8 Kompasu gần Philippines. Ảnh: PASAGA
Vị trí bão số 8 Kompasu gần Philippines. Ảnh: PASAGA
Vị trí bão số 8 Kompasu gần Philippines. Ảnh: PASAGA
Lên top