Tin bão mới nhất: Kinh ngạc khi bão "zombie" Paulette sống dậy

Tin bão mới nhất cho thấy, bão Paulette đã hồi sinh và được ví như một cơn bão "zombie". Trong ảnh màu đỏ là hướng di chuyển của bão Paulette và đen là hướng di chuyển của bão "zombie" Paulette. Ảnh: CNN.
Tin bão mới nhất cho thấy, bão Paulette đã hồi sinh và được ví như một cơn bão "zombie". Trong ảnh màu đỏ là hướng di chuyển của bão Paulette và đen là hướng di chuyển của bão "zombie" Paulette. Ảnh: CNN.
Tin bão mới nhất cho thấy, bão Paulette đã hồi sinh và được ví như một cơn bão "zombie". Trong ảnh màu đỏ là hướng di chuyển của bão Paulette và đen là hướng di chuyển của bão "zombie" Paulette. Ảnh: CNN.
Lên top