Tin bão mới nhất: In-fa vừa tiến sang Trung Quốc, bão mới lăm le hình thành

Hướng di chuyển của bão  Nepartak. Ảnh:  AccuWeather
Hướng di chuyển của bão Nepartak. Ảnh: AccuWeather
Hướng di chuyển của bão Nepartak. Ảnh: AccuWeather
Lên top