Tin bão mới nhất: Hình thành bão số 6 mang tên Fred

Bão Fed là cơn bão số 6 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương 2021. Ảnh: NHC
Bão Fed là cơn bão số 6 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương 2021. Ảnh: NHC
Bão Fed là cơn bão số 6 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương 2021. Ảnh: NHC
Lên top