Tin bão mới nhất: Dự báo không yên ả cho nửa sau mùa bão 2021

Ảnh radar bão số 9 Ida đổ bộ Louisiana. Ảnh: Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ
Ảnh radar bão số 9 Ida đổ bộ Louisiana. Ảnh: Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ
Ảnh radar bão số 9 Ida đổ bộ Louisiana. Ảnh: Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ
Lên top