Tin bão mới nhất: Dự báo hướng đi của bão số 8

Bão số 8 Henri tiếp tục di chuyển về phía đông sau khi đổ bộ vùng đông bắc Mỹ. Ảnh: AFP
Bão số 8 Henri tiếp tục di chuyển về phía đông sau khi đổ bộ vùng đông bắc Mỹ. Ảnh: AFP
Bão số 8 Henri tiếp tục di chuyển về phía đông sau khi đổ bộ vùng đông bắc Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top