Tin bão mới nhất: Dự báo đường đi của bão số 7, 8

Đường đi của bão số 7 Grace. Ảnh: National Weather Service
Đường đi của bão số 7 Grace. Ảnh: National Weather Service
Đường đi của bão số 7 Grace. Ảnh: National Weather Service
Lên top