Tin bão mới nhất: Cảnh báo bão Fred hình thành ở Đại Tây Dương

Mô hình máy tính chỉ ra cơn bão tiềm năng trên Đại Tây Dương đang di chuyển theo hướng tây bắc đến Caribbea vào giữa tuần. Ảnh: National Hurricane Center
Mô hình máy tính chỉ ra cơn bão tiềm năng trên Đại Tây Dương đang di chuyển theo hướng tây bắc đến Caribbea vào giữa tuần. Ảnh: National Hurricane Center
Mô hình máy tính chỉ ra cơn bão tiềm năng trên Đại Tây Dương đang di chuyển theo hướng tây bắc đến Caribbea vào giữa tuần. Ảnh: National Hurricane Center
Lên top