Tin bão mới nhất: Cái chết đầu tiên ở tiểu bang Louisiana do bão Delta

Louisiana đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau khi bão Delta đổ bộ. Ảnh: NBC News
Louisiana đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau khi bão Delta đổ bộ. Ảnh: NBC News
Louisiana đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau khi bão Delta đổ bộ. Ảnh: NBC News
Lên top