Tin bão mới nhất: Bão Zeta ''nguy hiểm chết người'' đổ bộ Louisiana, Mỹ

Hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 28.10 cho thấy bão Zeta đang di chuyển trên vùng Vịnh Mexico, tiến sát Louisiana. Ảnh: CNA
Hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 28.10 cho thấy bão Zeta đang di chuyển trên vùng Vịnh Mexico, tiến sát Louisiana. Ảnh: CNA
Hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 28.10 cho thấy bão Zeta đang di chuyển trên vùng Vịnh Mexico, tiến sát Louisiana. Ảnh: CNA
Lên top