Tin bão mới nhất: Bão số 8 mạnh nhất 30 năm gây hậu quả nặng nề

Sóng lớn khi bão Henri đổ bộ ngày 22.8. Ảnh: AFP/Getty
Sóng lớn khi bão Henri đổ bộ ngày 22.8. Ảnh: AFP/Getty
Sóng lớn khi bão Henri đổ bộ ngày 22.8. Ảnh: AFP/Getty
Lên top