Tin bão mới nhất: Bão số 8 mạnh lên, New York ban bố tình trạng khẩn cấp

Khu vực bờ đông nước Mỹ đang nỗ lực chuẩn bị ứng phó cơn bão số 8 Henri sắp đổ bộ. Ảnh: NOAA
Khu vực bờ đông nước Mỹ đang nỗ lực chuẩn bị ứng phó cơn bão số 8 Henri sắp đổ bộ. Ảnh: NOAA
Khu vực bờ đông nước Mỹ đang nỗ lực chuẩn bị ứng phó cơn bão số 8 Henri sắp đổ bộ. Ảnh: NOAA
Lên top