Tin bão mới nhất: Bão số 8 liên tục mạnh lên, có thể đổ bộ Philippines

Ảnh vệ tinh cơn bão số 8 Kompasu vào hồi 17h ngày 10.10. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)
Ảnh vệ tinh cơn bão số 8 Kompasu vào hồi 17h ngày 10.10. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)
Ảnh vệ tinh cơn bão số 8 Kompasu vào hồi 17h ngày 10.10. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)
Lên top