Tin bão mới nhất: Bão số 8 chưa tan, thêm bão mới đã ngấp nghé

Dự báo đường đi của bão số 8 hồi 5h ngày 13.10. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Dự báo đường đi của bão số 8 hồi 5h ngày 13.10. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Dự báo đường đi của bão số 8 hồi 5h ngày 13.10. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Lên top