Tin bão mới nhất: Bão số 8 ảnh hưởng Việt Nam và một loạt nước

Ảnh vệ tinh bão số 8 Kompasu. Ảnh: Zoom Earth
Ảnh vệ tinh bão số 8 Kompasu. Ảnh: Zoom Earth
Ảnh vệ tinh bão số 8 Kompasu. Ảnh: Zoom Earth

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top