Tin bão mới nhất: Bão số 7 đổ bộ lần 2 vào Mexico kèm cảnh báo đáng lo ngại

Bão số 7 Grace cách Veracruz, Mexico khoảng 165km về phía bắc và đang di chuyển với tốc độ 17km/h. Ảnh: AFP
Bão số 7 Grace cách Veracruz, Mexico khoảng 165km về phía bắc và đang di chuyển với tốc độ 17km/h. Ảnh: AFP
Bão số 7 Grace cách Veracruz, Mexico khoảng 165km về phía bắc và đang di chuyển với tốc độ 17km/h. Ảnh: AFP
Lên top