Tin bão mới nhất: Bão số 7 chưa tan, bão số 8 rình rập ở Biển Đông

Bão số 7 Lionrock và bão số 8 Kompasu. Ảnh: Central Weather Bureau
Bão số 7 Lionrock và bão số 8 Kompasu. Ảnh: Central Weather Bureau
Bão số 7 Lionrock và bão số 8 Kompasu. Ảnh: Central Weather Bureau
Lên top