Tin bão mới nhất: Bão số 6 Fred tăng cấp, nhắm thẳng Florida, Mỹ

Bão Fed dự kiến mạnh lên thành bão nhiệt đới khi nhắm thẳng Florida Panhandle, Mỹ. Ảnh: NHC
Bão Fed dự kiến mạnh lên thành bão nhiệt đới khi nhắm thẳng Florida Panhandle, Mỹ. Ảnh: NHC
Bão Fed dự kiến mạnh lên thành bão nhiệt đới khi nhắm thẳng Florida Panhandle, Mỹ. Ảnh: NHC
Lên top