Tin bão mới nhất: Bão số 6 Fred hoành hành cuối tuần

Dự báo đường đi của bão Fred. Ảnh: Weather
Dự báo đường đi của bão Fred. Ảnh: Weather
Dự báo đường đi của bão Fred. Ảnh: Weather
Lên top