Tin bão mới nhất: Bão Malou và không khí lạnh ảnh hưởng Biển Đông

Bão Malou không đổ bộ Thái Lan, nhưng không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Thái Lan và Biển Đông. Ảnh: Cục Khí tượng Thái Lan
Bão Malou không đổ bộ Thái Lan, nhưng không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Thái Lan và Biển Đông. Ảnh: Cục Khí tượng Thái Lan
Bão Malou không đổ bộ Thái Lan, nhưng không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Thái Lan và Biển Đông. Ảnh: Cục Khí tượng Thái Lan
Lên top