Tin bão mới nhất: Bão Lupit sắp đổ bộ Trung Quốc, bão Mirinae hình thành

Đường đi của bão Lupit. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA
Đường đi của bão Lupit. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA
Đường đi của bão Lupit. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA
Lên top