Tin bão mới nhất: Bão lớn nguy hiểm ở Đại Tây Dương tiếp sau bão Ida

Tin bão mới nhất từ NHC cho biết bão Larry có khả năng mạnh lên cấp 4 vào đêm 5.9. Ảnh: NHC
Tin bão mới nhất từ NHC cho biết bão Larry có khả năng mạnh lên cấp 4 vào đêm 5.9. Ảnh: NHC
Tin bão mới nhất từ NHC cho biết bão Larry có khả năng mạnh lên cấp 4 vào đêm 5.9. Ảnh: NHC
Lên top